The Connected Marketer Institute Turkey

Amerika ve İngiltere'de faaliyet gösteren The Connected Marketer Institute'un Türkiye temsilciliğini Agency So.Ho. çatısı altında yürütmekteyiz. Yeni nesil 'connected consumer'ı merkezine alan bu yaklaşım müşteri yolculuğu analizlerini dijitalleşen dünyada değişen tüketici davranışlarını temeline alarak gerçekleştirmektedir.

Key Note Speech

Eğitim veya yönetim toplantılarında dijital dünya ile ilgili güncel bilgilerin ve işimize etkilerinin aktarıldığı, şirkenizin faaliyet gösterdiği sektöre özel olarak dijital değişimlerin aktarıldığı aktarımlar.

Key Note Speech

Eğitim veya yönetim toplantılarında dijital dünya ile ilgili güncel bilgilerin ve işimize etkilerinin aktarıldığı, şirkenizin faaliyet gösterdiği sektöre özel olarak dijital değişimlerin aktarıldığı aktarımlar.